meghivo_161215

Meghívó a Tradíció és nyitottság a szakképzés megújításában című konferenciára

Tradíció és nyitottság a szakképzés megújításában

Az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztési Modell Kutatócsoport konferenciája,

a BME Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézetének és a BME Tanárképző Központjának támogatásával.

Időpont: 2016. december 15. 10-15 óra, helyszín: BME Q épület A139. – Biszterszky terem

Előadások: 10:00-12:00

Levezető elnök: Németh József, BME Tanárképző Központ, c. egyetemi tanár

  • Dr. Benedek András, MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztési Modell Kutatócsoport, egyetemi tanár: Új elméleti megközelítések a tanuláselméletekben (OCD-modell)
  • Dr. Takács János, BME Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék, egyetemi tanár: Társadalmi szervezetek helye és szerepe a mérnökképzés kihívásai körében
  • Dr. Sallai Gyula, BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék, Professor Emeritus: A mérnökség több mint technológia
  • Dr. Molnár György, BME Tanárképző Központ, főigazgató: Korszerű felhő- és hálózatalapú gyakorlati megoldások a tananyagfejlesztésben
  • Horváth Cz. János, MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztési Modell Kutatócsoport, egyetemi tanársegéd: Nyitott tananyagfejlesztés mikrotartalmakkal
  • Pap Dalma, MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztési Modell Kutatócsoport, doktorandusz: Iskolák hálózata, a hálózat iskolája a nyitott tananyagfejlesztésben

Kötetlen konzultáció, szendvicsebéd 12:00-13:00

Partneri és együttműködési törekvések 13:00-15:00

Levezető elnök: Dr. Molnár György, BME Tanárképző Központ, főigazgató

  • Vidékiné Dr. Reményi Judit: Az innováció egy lehetséges útja a nyílt tartalmak használata
  • Korreferátumok:

o  Danyi Vilmos, Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum, szakmai főigazgató-helyettes: A szakképzés szerkezeti és tartalmi változásai – várható tartalmi és módszertani fejlesztések

o  Vendégh Zsolt, Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum, referens: A kis- és középvállalkozások ügyvezetője (KKV) I-II. szakmai képzés tartalma, eddigi tapasztalatai és jövőképe 2016 őszén

o  Vígh Sándor: Puskás Tivadar Távközlési Technikum, műszaki igazgatóhelyettes: Út a digitális iskola felé

o  Kaló Ferenc, Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnázium, műszaki igazgatóhelyettes: A szakképzés átalakulásának hatásai a Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnázium képzési portfóliójában

o  Biró Kinga, Érdi SZC Kós Károly Szakképző Iskolája, kémia tanár: A tananyagfejlesztés új dimenziói a szakképzésben az augmentált valóság (AR) támogatásával

Zárszó

Dr. Benedek András, az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Modell Kutatócsoport vezetője

Bővebb tájékoztatás és visszajelzés Dr. Benedek András professzornak a benedek.a@eik.bme.hu címre.

XIII._piros_fuzet

Virtual Visual Veridical

A BME-n 2016. november 11-12. között tartották a Visual Learning Lab konferencia következő állomását. A rendezvényen felszólalt a Kutatócsoport vezetője, Benedek András professzor is, aki bemutatta a nyitott tananyag-fejlesztés szükségességét, lehetőségeit, illetve hangsúlyozta – a konferencia tematikájának, a Virtual Visual Veridical eszmének megfelelően – a képiség elsődleges fontosságát. Az elhangzott beszédek, konferenciaanyagok megjelentek a BME által kiadott kötetben.

ba