Egyéb közlemények

 1. Benedek András (2016): Nyitott tananyag-fejlesztési modell (OCD) MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK 2016:(6.) pp. 6-27.
 2. Benedek András (2016): Nyitott tananyag-fejlesztési modell (OCD) MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK 2016:(1) pp. 5-21.
 3. András Benedek (2016): Open Content Development Model (OCD), OPUS ET EDUCATIO: Munka és nevelés Vol 3.:(No. 6.) pp. 777-789.
 4. András Benedek, János Horváth Cz. (2016): New methods in the digital learning environment: micro contents and visual case studies. In: António Moreira Teixeira, András Szűcs, Ildikó Mázár (szerk.) Re-Imaging Learning Environments: Proceedings of the European Distance and E-Learning Network 2016 Annual Conference. 802 p.
  Budapest: European Distance and E-Learning Network (EDEN), 2016. pp. 27-34.
  (ISBN:978-615-5511-10-3)
 5. Molnár György (2017): Digitális és virtuális életformák az információs társadalomban különös tekintettel az IKT-alapú tanulási környezetre és tanulási folyamatra, In: Karlovitz János Tibor (szerk.) Válogatott tanulmányok a pedagógiai elmélet és szakmódszertanok köréből. 417 p. Štúrovo, Szlovákia, 2017.01.15-2017.01.16. Komárom: International Research Institute, 2017. pp. 361-370.
  (ISBN:978-80-89691-40-1)
 6. Molnár György (2017): Korszerű felhő- és hálózatalapú gyakorlati megoldások a nyitott tananyagfejlesztésben, MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK 2017:(1. sz.) pp. 18-32.
 7. Vámos Tibor, Bars Ruth, Benedek András, Sik Dávid (2017): Sysbook – Rendszerekről és irányításokról különböző szintekenMTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK 2017:(1. szám) pp. 33-52.
 8. Pap Dalma (2017): Digitális környezet, mint a tanulás elsődleges közege. In: OPUS ET EDUCATIO: MUNKA ÉS NEVELÉS 4. évfolyam:(No. 1.) pp. 53-61.
 9. Pap Dalma (2016): A “Budapest” Babtista Szakgimnázium, Gimnázium és Sportiskola. In: MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK 1. évfolyam:(1. sz.) pp. 71-87