Lektorált cikkek

  1. Feketéné Szakos Éva (2016): Miért legyen gyakorlatorientált a felnőttképzés? In: Kraiciné Szokoly Mária (szerk.): A felnőttképzésről három generáció nézőpontjából. 254 p., Budapest:Magyar Pedagógiai Társaság, pp. 161-166.
  2. András Benedek, János Cz Horváth (2016): Case Studies in Teaching Systems Thinking, In: Mikuláš Huba, Anthony Rossiter (szerk.), Preprints of the 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education. Pozsony: IFAC, Prague, 2016. pp. 286-290.
  3. Molnár György, Sik Dávid, Szűts Zoltán (2017): IKT alapú mobilkommunikációs eszközök és alkalmazások módszertani lehetőségei a tanítás-tanulás folyamatában. In: Mrázik Julianna (szerk.): A tanulás új útjai. 639 p., Budapest: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), 2017. pp. 285-297. HERA évkönyvek; 2016. ISBN:978-615-5657-01-6
  4. Nyíri Kristóf (2016): Elfelejtett képelméletek, Képi tanulás műhelye füzetek 2016:(3) pp. 3-55. ISBN 978-963-313-235-7
  5.  Nyíri Kristóf (2017): “Konzervatív pedagógia a 21. században” [Conservative Pedagogy in the 21st Century], Opus et Educatio (http://opuseteducatio.hu), vol. 4, no. 1 (2017), pp. 29–35.
  6. Molnár György (2016): Digital learning on he basic of 21st century higher education. In: OPUS ET EDUCATION: MUNKA ÉS NEVELÉS (ISSN: 2064-9908) Vol 3.: (No. 6) pp. 699-706.
  7. Biró Kinga (2017): A mobileszközök integrálása a pedagógiai gyakorlatba – javaslatok az intézményi szintű bevezetésre. In: EDU szakképzés és környezetpedagógia elektronikus szakfolyóirat 2. pp. 98-115.
  8. Biró Kinga (2017): A komplex természettudomány – a szakgimnázium kilencedikeseinek új tantárgya, In: EDU szakképzés és környezetpedagógia elektronikus szakfolyóirat 1.:pp. 66-84.
  9.  Nyíri Kristóf (2017): Konzervatív pedagógia a 21. században. OPUS ET EDUCATIO: Munka és nevelés 4:(1) http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/171.