Záróbeszámoló, 2021

Összefoglaló a projekt főbb eredményeiről


Új módszerek a szakképzésben – Kollaboratív online tartalomfejlesztés, 2020

Megjelent az OCD kutatócsoportunk záró tanulmánykötete (2020), amely ITT tölthető le.

Digitális átállás

A kialakult helyzetre tekintettel kutatócsoportunk tagjai módszertani ajánlásokat és jó gyakorlatokat fogalmaznak meg és osztanak meg az érdeklődőkkel. Kérjük, figyeljék és kövessék a Tudástár és a Módszertani anyagok menüpont alatt elérhető tartalmak bővülését!


Új módszertant a szakképzésben!

A nyitott tananyagfejlesztés új kutatási eredményei


A négy éves időtartamú kutatás eredményeként egy olyan új szakmódszertani tananyag-fejlesztési modell kialakítása és gyakorlati bevezetése valósítható meg, melyben nyitott – aktív tanári közreműködéssel – rendszerű, hallgatói/tanári aktivitások keretében formálódó (OCD) nyitott tananyag-fejlesztés és eljárások gyakorlati alkalmazása a cél. A komplex tárgyi jellegre tekintettel a szakképzés jelentős spektrumában – gépészet-informatika-villamos és közgazdaság szakterület – az új típusú elektronikus tananyagok kidolgozására és kipróbálására, az eredményesség ellenőrzésére és a kutatási eredmények értékelő összegzésére kerül sor a középfokú szakképzés tantárgyai vonatkozásában.

A kutatás-fejlesztés során kiemelt feladat a szakképzési partnerintézmények és tanáraik alkotótársi részvételének megteremtése a projekt első fázisában (2016-2018) a megjelölt és a szakmai együttműködésre vállalkozó négy szakképző intézményben. A szakmódszertani fejlesztési folyamat első, kipróbálást jelentő fázisát követően előkészítjük a szakmódszertani fejlesztési modell kiterjesztésének megkezdését a futamidő második felében a szakirányú közoktatási intézmények szélesebb körében, létrehozva egy 10-12 iskolából álló szakmódszertani innovatív hálózatot, melyben a tanár-tanulói interaktív nyitott tananyagfejlesztés lehetőségeit a gyakorlatban is elemezzük és hatásait kiértékeljük. E folyamatban szerzett tapasztalatok alapján teszünk ajánlásokat a szélesebb körű szakiskolai/szakgimnáziumi kipróbálásra és építjük be a kísérletek tanulságait a szakmai tanárképzésbe.

Az MTA honlapján a bemutatkozás itt érhető el.