Módszertani anyagok

A 9. BUDAPEST Képi Tanulás KONFERENCIA kötete

  • How Images Behave. Perspectives on Visual Learning. Vol. 4. [PDF]

A digitális átállással kapcsolatos tapasztalatok a kutatócsoport gyakorló pedagógus tagjaitól


Kutatásunk lényege, hogy a nyitott tananyag-fejlesztési folyamatba bevonjuk a hallgatókat (leendő szakmai tanárokat) és olyan módszertani tudáshoz jutassuk, mely alkalmas az aktív tanulás – közösségi tartalomfejlesztési elemekkel történő – folyamatos fejlesztésére. Szakmódszertani szempontból eljárásunkat tehát nyitott tananyagfejlesztésnek (OCD – Open Content Development) nevezzük. E szakmódszertani megközelítés a következő felismerésekre épül:

Az iskolai környezet és a tanulók esetenként a hagyományostól elforduló tanulási késztetése alapján kutatásunkban azt feltételezzük, hogy a képi tanulást és a gyakorlati megoldásokat a tananyaghoz kapcsolva az eddigieknél szervesebb módon lehet a tudásreprezentációra aktívan vállalkozók, s a tudást elsajátítók számára fejlődési lehetőséget teremteni. E megközelítés a következtetések szintjén új neveléstudományi felismeréseket jelenthet, s joggal feltételezhetjük, hogy a további kutató-fejlesztő munka a tanítás-tanulás jelentős módszertani korszerűsítésének lehetőségét hordozza.

Jelenleg munka folyik. A publikus eredmények megjelenésük időpontjában kerülnek feltöltésre az oldalra.

A Nyitott tananyagfejlesztés a szakképzésben projekt várható eredményeiről itt olvashat.


MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport közlemények, ISSN 2498-8820