Sysbook

Manapság az információrobbanás, az interneten elérhető széleskörű információ, az oktatáshoz használható szoftverek, a vizuális technikák alkalmazása új oktatási módszerek kidolgozását és használatát kívánja meg. Az ismeretek megszerzése hatékonyabbá válik interaktív oktatási módszerek alkalmazásával, amikor is a tanuló aktív résztvevője a tanulási folyamatnak. A nyitott tananyagfejlesztés (OCD) felveti azt az igényt, hogy a tanuló is legyen részese a tananyag továbbfejlesztésének.

Ehhez a koncepcióhoz jól illeszkedik a Vámos Tibor professzor kezdeményezésére az 1990-es évek közepétől fejlesztett több felületű e-könyv (Sysbook), amely több szinten tárgyalja a körülöttünk mindenütt jelenlevő rendszerekkel és irányításukkal kapcsolatos kérdéseket. A könyv a http://sysbook.sztaki.hu honlapon érhető el magyarul és angolul.

Rendszerek mindenütt jelen vannak. Ezek a rendszerek a minket körülvevő világ részei, amelyek mindennapi életünket befolyásolják. A rendszerek viselkedését néhány alapvető elv határozza meg, amelyeket bárki megérthet. Az alapvető meggondolások és összefüggések matematikai formába önthetők. A matematika és a számítástechnika segítségével a legkülönbözőbb rendszerek várható viselkedése leírható, jövőbeni viselkedésük többé-kevésbé előre jelezhető. Ezek az ismeretek felhasználhatók a rendszerek befolyásolására, irányítására annak érdekében, hogy a megkívánt, előírt módon viselkedjenek. A rendszerszemlélet befolyásolhatja, hogyan tekintünk környezetünkre, és hogyan befolyásolhatjuk azt a részét, amelyre hatásunk lehet. Nemcsak a műszaki szakembereknek fontos a rendszertechnika, a szabályozástechnika alapelveinek ismerete, hanem a más területeken (pl. közgazdaság, egészségügy, oktatás, stb.) dolgozó szakembereknek is. A rendszerszemlélettel a különböző területeken jobb döntések hozhatók, amelyek befolyásolják mindennapi életünket.

Az első szint mindenkinek szól. Képregényszerűen, ábrák és magyarázatok mutatják be a rendszerekkel és irányításukkal kapcsolatos fogalmakat. A második szint az érdeklődő hallgatónak szól. Lényegében ez egy rendszertechnikai és szabályozási alapkurzus (amely azonban nem helyettesíti a mélyebb magyarázatokat adó tankönyveket). A magyarázatokhoz némi matematikai leírás is tartozik. A harmadik szint az irányítástechnikai szakembereknek szól, az újabb rendszertechnikai és irányítástechnikai eredményekről, a trendekről. A Sysbook hallgatóknak szóló fejezetéhez néhány interaktív fájl csatlakozik. Ezek a fájlok részben egyes elveket szemléltetnek (mint például a rendszerek időbeli és frekvencia tartománybeli viselkedésének kapcsolata), részben pedig szabályozási algoritmusok viselkedését mutatják be, ahol az olvasó állít be néhány paramétert, majd vizsgálja ezek változtatásának hatását a szabályozási rendszer viselkedésére.

Esettanulmányok mutatják be, hogyan alkalmazható a rendszerszemlélet, illetve a szabályozási koncepciók különböző rendszerekben.

Az OCD Nyitott Tananyagfejlesztés megközelítést szem előtt tartva lehetőség nyílik az anyag bővítésére. A pedagógusok, a tanulók újabb rendszerszemléletű tananyagokat dolgozhatnak ki, amelyek hozzátehetők az e-book megfelelő részeihez. A hallgatói felületen – elbírálás után – saját rövid rendszerszemléletű esettanulmányok tölthetők fel.