Hírek

2020. október 19.

Adatértelmezés és –kommunikáció tanítása a szakképzésben és a felsőoktatásban” címmel az MTA‐BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport és a DUCK ‐ Data Understanding and Communication Knowledge and Skills for Trainers and Teachers in VET and HE projekt közös rendezvényt szervez.

Időpont: 2020. október 19. (hétfő), 10:00 – 16:00
Adobe Connect alkalmazással megvalósuló online esemény, regisztráció: https://forms.gle/AXHzdmcrckaeD7cu6
Levezető elnök: Dr. Benedek András

A rendezvény meghívója

2019. november 20-21.

Kutatócsoportunk tagjai részt vesznek az I. Szakképzés és oktatás: Ma – holnap konferencián, amelyet a 150 éves Műegyetemi szakmai pedagógusképzés évfordulójának kapcsán szerveznek.

Konferencia felhívás

2019. november 15.

2019. november 15-én Budapesten tartotta beszámoló konferenciáját a Természettudományi-matematikai-informatikai oktatás munkacsoport az ELTE Természettudományi Karán.

Benedek András MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoportja a 2016-ban elindított, ún. mikrotartalmakkal (tananyagegységekkel) foglalkozó füzetsorozatuk VIII. részét mutatta be. A digitális környezetben mikrotartalmakra és vizuális közlésekre alapozott új tartalomfejlesztési módszerek innovációt jelenthetnek a szakképzésben. A kutatócsoport tapasztalata szerint „nemcsak a tananyag nyílt meg, hanem a diákok is”, hiszen a mikrotartalmak fejlesztése interaktív folyamat, amely vizuális formában is segíti a tananyag elsajátítását, és személyre szabott tudástárak kialakítására is lehetőséget biztosít. A tananyaggyűjtemény itt érhető el: http://mikrotartalmak.hu/.

Program és az előadások összefoglalói

2019. november 07-09.

A kutatócsoportunk tagjai a Pécsen megrendezésre kerülő XIX. Országos Neveléstudományi Konferenciára szimpóziumot szerveznek „A szakmódszertani kutatások lehetőségei a szakképzési innovációban” címmel. Az előadók Dr. Benedek András vezetésével: Szűts Zoltán (Az innovatív szakmódszertan kommunikáció és médiatudományi alapokra történő helyezése), Molnár György (Oktatásmódszertani útkeresések – Új módszertani megoldások nyitott tananyagfejlesztési támogatással), Orosz Beáta és Olteán Róbert (IKT eszközökkel támogatott kollaboráció szerepe a tanári és tanulói motiváció növelésében, egy esettanulmány alapján), Horváth Cz. János (Mikrotartalom alapú tartalomhálózatok lehetőségei a szakképzésben), Király László (A digitális pedagógia módszertanának fejlődése a szakképzési kerettantervek változó világában – iskolai szempontból). Másik szekcióban tart előadást Dobozy Gyöngyi kollégánk (A tanár-diák kooperációban készült mikrotartalmak alkalmazásának tapasztalatai a szakképzés (közgazdaság ágazat ) területén a nyitott tananyagfejlesztés keretein belül).

2019. szeptember 27.

A 2019-es év Kutatók Éjszakája rendezvényen a BME Műszaki Pedagógia Tanszék is érdekes programmal várta az érdeklődőket, amelyen Kutatócsoportunk több tagja előadást tartott:  Dr. Benedek András egyetemi tanár (Lehet-e az oktatás más, mint innovatív?!), Horváth Cz. János (Mikrotartalmak – az apró ismeretektől az átfogó tudásig), Dr. habil. Szűts Zoltán egyetemi docens (Játszani is engedd!).

2019. szeptember 18.

A kutatócsoportunk tagjai közül Dr. Benedek András, Horváth Cz. János és Sik Dávid részt vett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen rendezett SEFI 2019 nemzetközi konferencián. Előadásuk címe: Open Content Development in Engineering Education and Teacher Training.

2019. szeptember 05.

Teljessé vált a 2018-as VLL Konferencia kiadványköteteinek sorozata. A megjelent három kötet címe: „Vision Fulfilled: The Victory of the Pictorial Turn„, „Learning and Technology in Historical Perspective„, „Image and Metaphor in the New Century„.

2019. augusztus 30.

Megjelent a Képi Tanulás Műhelye füzetsorozat 9. száma („Visual Learning – A Year After„), amely a 2018-as VLL Konferencia követésére szervezett rendezvényen elhangzott előadásokat tartalmazza. Kutatócsoportunk Dr. Benedek András írása olvasható a kiadványban.

2019. június 28.

A kutatócsoport tagjai közül Dr. Benedek András és Sik Dávid Olaszországban, Nápolyban részt vett a European Control Conference rendezvényen, ahol megtartották Open Content Development Applied in Learning Systems and Control előadásukat.

2019. június 19.

Ezen a napon került sor a DSZC pedagóusok számára tartott továbbképzést sikeresen teljesítők részére szervezett tanúsítvány-átadó rendezvényre.

2019. május 30.

Kutatócsoportunkat meglátogatta a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziumának tanulói csoportja (egyik kísérő tanáruk Dobozy Gyöngyi volt, aki egyben kutatócsoportunk tagja). A látogatás során a diákok számos, saját készítésű mikrotartalmat bemutattak.

2019. március 05.

Kutatócsoportunk képviseletében Horváth Cz. János konzultációt folytatott Király Lászlóval és kollégáival (Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakgimnáziuma és Kollégiuma) a mikrotartalmak célirányos, oktatástámogató felhasználásáról. Számos ötlet felmerült, melyek a közeljövőben HUNGLE rendszerben öltenek majd formát.

2019. január 29.

Kutatócsoportunk tagjai (Dr. Benedek András, Dr. Molnár György, Horváth Cz. János, Sik Dávid) Debrecenben a DSZC pedagógusai számára továbbképzést tartottak.

2018. november 16-17.

Kutatócsoportunk tagjai (Dr. Benedek András, Dr. Molnár György, Horváth Cz. János, Sik Dávid) részt vettek a Debrecenben tartott MTA Tantárgy-Pedagógiai Kutatási Program Természettudományi-matematikai-informatikai oktatás munkacsoportjának beszámoló konferenciáján. A programfüzet szerint adott rendben, 17-én került sor az OCD beszámolóra.

2018. november 15.

Kutatócsoportunk képviselői (Dr. Benedek András, Dr. Molnár György, Horváth Cz. János) Kaposváron pedagógus továbbképzést tartottak a Kaposvári Szakképzési Centrum Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziumban.

2018. november 13.

Tudomány és Parlament – a Magyar Tudományos Akadémia feladatvállalása a közoktatásban” címmel került sor rendezvényre a Magyar Tudományos Akadémián, ahol a  Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programban részt vevő kutatócsoportok közül néhány  előadás hangzott el. Az OCD kutatócsoport részéről megfigyelőként Benedek András és Horváth Cz. János vett részt.

2018. november 10.

A XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencián az OCD tagjai szimpóziumot szerveztek, „Tanár – diák kooperáció pedagógiai lehetőségei a nyitott tartalomfejlesztésben” címmel. Az elnök Benedek András, az opponens Lükő István volt. A csoport résztvevői és előadói: Benedek András, Dobozy Gyöngyi, Orosz Bettina, Horváth Cz. János.

2018. november 08.

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódó konferenciánk címe:

Új módszertant a szakképzésben!

A nyitott tananyagfejlesztés új kutatási eredményei

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódó konferencia az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport szervezésében
Budapest, 2018. november 26-án 14 órai kezdettel
a BME Q épületében A139-es Biszterszky teremben
(Budapest, Magyar tudósok krt. 2.)

Az MTA által 2016-ban meghirdetett szakmódszertani pályázatban az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport a magyar szakképzés sajátosságainak megfelelően iskolai komplex tárgyak esetében vállalkozott a módszertani képzés fejlesztésére. A kutatás során a kutatócsoport által szervezett konferencia előkészítésével és eredményeinek összegzésével vállaltuk az adott tárgyban a kutatás megvalósítását, az eredmények fejlesztési környezetben történő kipróbálását és a szakmódszertan iskolai alkalmazását, hatásának, eredményeinek elemzését. Módszertani kutatásunk, a nemzetközi tendenciák tanulságait mérlegelve, a hazai sajátos keretek között, kapcsolódva a BME Tanárképző Központ szakmai tevékenységéhez a konferencia a szakmai tanárok tanórai munkájának differenciált irányításának, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazásának új eredményei bemutatására irányul. A konferencia kérdésként is megfogalmazott címe a szakképzésben különösen igényelt tantervfejlesztési paradigmaváltáshoz, s általánosabban az aktív és kollaboratív fejlesztési attitűd fontosságának felismeréséhez, az adott projekt szakmódszertani eredményeinek bemutatásához és szakmai fórumokon történő elterjesztéséhez járul hozzá.

Kérjük, hogy részvételi szándékát a következő e-mail címen jelezze felénk: ocd@eik.bme.hu

Program

Köszöntő
Benedek András MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport
Megújuló szakképzés – innovatív módszertan – OCD fejlesztés
Molnár György BME TK főigazgató
Mi lehet a felhőben a 21. században? – Nyitott tananyagfejlesztési és tartalom megosztási együttműködő módszertani lehetőségek a felhőalapú szolgáltatások támogatásával
Szűts Zoltán BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék
Multimédia, interaktivitás, élményszerűség és flow a nyitott tananyag világában
Zarka Dénes BME Mérnöktovábbképző Intézet, igazgató
Mikrotanusítványok és útlevelek a felsőoktatásban és szakképzésben
Horváth Cz. János MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport
Első tapasztalatok a HUNGLE rendszer használati eseteiről
Bars Ruth MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport
Nyitott tananyagfejlesztés a Rendszerek és Szabályozásuk témakörben
Dobozy Gyöngyi Kada Elek Szakgimnázium (Kecskemét)
A tanár-diák kooperáció a nyitott tartalomfejlesztésben az iskolarendszerű szakképzés közgazdaság ágazat területén
Orosz Betty META Don Bosco Szakgimnázium
Az elektronikus tananyagfejlesztés tanulói attitűdöt befolyásoló hatása empirikus vizsgálatok tükrében
Sik Dávid MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport
Mobilalkalmazás fejlesztési technológiák

Konzultáció, szakmai beszélgetés az előadásokban felvetett javaslatokról
Fogadás a tanszéki nyitott tárgyalóban

2018. október 24.

A kutatócsoport tagjai közül Dr. Benedek András és Dr. Molnár György részt vett a Kínában, Csingtao (Qingdao) városában tartott 18th China-Qingdao Blue Economy International Professionals and Industry-Academia-Research Cooperation Conference 2018 konferencián, ahol megtartották az Open Content Development című előadásukat.

2018. október 18.

A kutatócsoport pedagógus továbbképzést szervezett Szerbiában, Szabadkán. A képzést Dr. Molnár György és Dr. Szűts Zoltán tartotta.

2018. október 17.

A kutatócsoport pedagógus továbbképzést szervezett Nagykátán. A képzést Dr. Benedek András és Dr. Molnár György  tartotta.

2018. október 15

Az Országos Széchenyi Könyvtár által szervezett “Cselekvő közösségek-aktív közösségi szerepvállalás” EFOP projekt nemzetközi konferenciáján, Debrecenben 2018 október 15-én Benedek András professzor kutatócsoportunk vezetője ”Az Open Access szemlélet fejlesztése a pedagógusképzésben online tanulási keretekben”, Molnár György BME Tanárképző Központ főigazgatója ”Online, közösségi médiával támogatott, IKT és saját eszközalapú Cooperative módszertani megoldások anom formális és informális tanulási térben” címmel a projekt kutatási eredményeit ismertető előadásokat tartottak.

2018. szeptember 24-28.

Dr. Benedek András professzor “Digital Transformation in Collaborative Content Development” címmel előadást tartott és szekcióelnök volt a 21. Interactive Collaborative Learning nemzetközi konferencián. A rendezvény keretében a BME intézményi képviselőjeként résztvett az Európai Mérnökpedagógiai Társaság (IGIP) 2018. évi közgyűlésén.

2018. szeptember  04-07.

2018. szeptember 4-7-e között Benedek András az MTA-BME Nyitott Tananyag fejlesztés Kutatócsoport vezetője, előadóként és szekcióvezetként résztvett az európai oktatás kutatók konferenciáján (ECER – The European Conference on Educational Research.) Bolzanoban. Az “ Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research” címmel rendezett európai konferencián közel 2500 kutató több mint tematikus 30 networkben a vitatta meg a főtémát. Kutatócsoportunk képviseletében Benedek András-Dobozi Gyöngyi-Orosz Beáta: “Open Learning Resource Structures in the Activation of VET Learners” című előadásuk a szakképzési hálózat keretében s tanulók motiválásának kérdéskörével foglalkozó szekcióban hangzott el, és az előzetes szerkesztő munkák eredményeképpen a konferenciával egyidőben kötetben is megjelent:

 • Nägele, C., & Stalder, B. E. (Eds.) (2018). Trends in vocational education and training research. Proceedings of the European Conference on Educational Research (ECER), Vocational Education and Training Network (VETNET). https://doi.org/10.5281/zenodo.1319718

2018. július  02-04.

Dr. Benedek András egyetemi tanár, és Dr. habil. Molnár György egyetemi docens, tanszékvezető július 2-a és 4-e között részt vettek az EDULEARN 2018 konferencián Mallorcán. Előadásuk címe az Analysis of Vet Teachers Attitude to the ICT in the Open Content Development volt. A 10. jubileumi International Conference on Education and New Learning Technologies konferencia egyik fókuszpontja a tanárképzés volt. Kollégáink az MTA és BME közös, Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoportjának (OCD) munkája során szerzett tapasztalataikat is megosztották a nemzetközi kutató-közösség tagjaival, és az előadás után izgalmas vita bontakozott ki.

2018. június 17-20.

2018. június 17-20. között, Genova-ban, Olaszországban az EDEN 2018 konferencián vett részt Dr. Molnár György tanszékvezető, Dr. Benedek András egyetemi tanár és Nagy Katalin egyetemi tanársegéd. A megtartott konferencia előadások címei és szerzőik:

 • Digital Tools in the service of Social Media – Opportunities and Roles of Education and Content Supported by Mobile Communication Devices in Support of Informal Education and Digital Competences Development
  Molnár György, Szűts Zoltán
 • Development Opportunities for Labour Market Competences at the base of Higher Education
  Nagy Katalin, Molnár György
 • Visual Turn In The Development Of Digital Pedagogical Competencies
  Benedek András

2018. június 19-22.

2018. június 19-22. között Zadarban a 26th Mediterranean Conference on Control and Automation konferencián vett részt és tartott előadást Sik Dávid doktorandusz (a Műszaki Pedagógia Tanszék demonstrátora és az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport tagja), An Introductory Overview about Systems and Control – a Motivation Lecture in Control Education címmel. Az előadás egy motivációs előadás főbb elemeit szemléltette középiskolai tanulók és egyetemi hallgatók számára, mely interaktív elemekkel, esettanulmányokkal és a nyitott tananyagfejlesztés módszertani eszközeivel mutatja be a rendszerek és szabályozás világának alapjait. Az előadás alapja a konferenciára azonos címmel elfogadott publikáció volt, melynek szerzői: Dr. Vámos Tibor akadémikus, Dr. Keviczky László akadémikus, Dr. Bars Ruth c.egyetemi tanár, Dr. Benedek András egyetemi tanár és Sik Dávid.

2018. június 15.

Kutatócsoportunk képviselői (Dr. Benedek András, Dr. Molnár György, Horváth Cz. János) a kecskeméti Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziumban jártak, az intézmény meghívására. Dobozy Gyöngyi szervezésében az iskola a kutatási témáink között szereplő mikrotartalmak gyakorlati alkalmazásainak lehetőségeiről számoltak be színvonalas előadásukban. Az ezt követően folytatott, módszertani kérdéseket mélyen érintő beszélgetés eredményeként a további lépésekről és a támogató mikrotartalom-kezelő keretrendszerről (HUNGLE) esett szó.

2018. június 04.

A kutatócsoport második pedagógus továbbképzését tartotta a komáromi TSZC Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakgimnáziumban. A képzést Dr. Benedek András, Dr. Molnár György és Horváth Cz. János tartotta.

2018. április 26-28.

Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián tartották meg a 8th Visual Learning Conference rendezvényt, ahol Dr. Benedek András, Dr. Molnár György, Bíró Kinga és Horváth Cz. János külön-külön előadást tartott.

2018. március 06.

A kutatócsoport újabb pedagógus továbbképzést tartott a komáromi TSZC Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakgimnáziumban. A képzést Dr. Benedek András, Feketéné Dr. Szakos Éva és Horváth Cz. János tartotta.

 

2017. december 06.

A kutatócsoport megtartotta 6. pedagógus továbbképzését a budapesti META-Don Bosco Szakgimnáziumban. A képzést Dr. Benedek András, Dr. Molnár György, Biró Kinga és Horváth Cz. János tartották.

2017. november 27-28.

A Bolzánói Egyetem (UNIBZ) Pedagógiai Karán 2017. november 27-28-án Brixenben (Bressano) megrendezett International and Interdisciplinary Conference IMMAGINI? Image and Imagination between Representation, Communication, Education and Psychology rendezvényen meghívott plenáris előadóként vett részt Dr. Benedek András professzor. Az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés kutatócsoport tevékenységéhez kapcsolódó előadása The Imagistic Turn in Education: Opportunities and Constraints online is elérhető: http://www.mdpi.com/2504-3900/1/9/855/pdf

2017. november 11.

Az OCD Kutatócsoport két önálló szimpóziummal vett részt a 2017 novemberében (9-11.) Nyíregyházán megrendezésre kerülő XVII. Országos Neveléstudományi Konferencián.

I. szimpózium:

A nyitott tartalomfejlesztés pedagógiai lehetőségei és oktatáselméleti összetevői
Szimpózium vezető: Dr. Benedek András, Opponens: Dr. habil Lükő István

 • Dr. Benedek András: A nyitott oktatásfejlesztés hatása a pedagógiai innovációra
 • Feketéné Dr. habil Szakos Éva, Dr. Mészárosné Merbler Éva: Egy nyitott tananyagfejlesztői pedagógus továbbképzés konceptuális kerete
 • Horváth Cz. János: A tartalomfejlesztés új lehetősége: mikrotartalmak nyitott struktúrákban
 • Bars Ruth – Sik Dávid – Lőrincz Éva: Sysbook, mint lehetőség a nyitott fejlesztésre, a pedagógus továbbképzés támogatására

II. szimpózium:

Gyakorlatorientált szakmódszertani megoldások és lehetőségek a nyitott tananyagfejlesztés támogatására
Szimpózium vezető: Dr. Molnár György, Opponens: Dr. habil Lükő István

 • Biró Kinga: Szakmódszertani paradigmaváltás a szemléletformálásban – az élménypedagógia új dimenziói
 • Dobozy Gyöngyi: Egy nyitott tananyagfejlesztési modell bevezetésének kísérleti tapasztalatai és eredményei a szakképzésben
 • Dr. Molnár György: Útkeresés a nyitott tananyagfejlesztésben – Korszerű felhőalapú módszertani fejlesztési  lehetőségek hatása a nyílt forráskódú tananyagfejlesztésben
 • Nagy Endre László: Nyílt tananyagfejlesztések gyakorlati aspektusai a szakképzésben, különös tekintettel az SNI –s tanulókra
 • Sós Tamás, Pap Dalma: A pályakezdő szakmunkásokkal kapcsolatos elvárások és a pedagógustársadalom kihívásai és lehetőségei napjainkban a korszerű tanulási környezetekben

 

2017. november 3.

BME adott otthont a „Kooperáció a tananyagfejlesztésben” című konferenciának, együttműködve a VOCAL (Vocational Online Collaboration for Active Learning) projekttel, amelyet 2017. november 3-án tartottunk a Műszaki Pedagógia Tanszéken.

A program levezető elnöke Dr. Németh József címzetes egyetemi tanár volt, aki a BME Tanárképző Központjának a tagja. A konzultációig előadást tartott Dr. Benedek András kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár, Dr. Molnár György főigazgató, tanszékvezető, Biró Kinga doktorandusz, a kutatócsoport titkára. A VOCAL képviseletében Szalma Éva és Zarka Dénes tartottak előadást.

A közönség meghallgathatta Vidékiné Dr. Reményi Judit tanszékvezető-helyettes előadását, amelyet korreferátumok követtek Dobozy Gyöngyi (Kecskeméti SZC Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma), Nagy Endre László (Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Mechatronikai Szakgimnáziuma) gyakorlópedagógusok előadásában,  végül Dr. habil Feketéné Szakos Éva tartott előadást a tanári továbbképzésről.

A konferenciát a Nyitott Tananyagfejlesztés projekt keretében részt vett gyakorlópedagógusok tanúsítványainak átadásával zártuk.

Az esemény meghívója a  konferenciák részben található, képek a képgalériában tekinthetők meg.

2017. szeptember 27-29.

A 2017 szeptember 27-29-e között Budapesten tartott ICL2017 – Teaching and Learning in a Digital World (20th International Conference on Interactive Collaborative Learning és 46th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy) konferencián kutató csoportunk több tagja aktívan szerepelt. Plenáris előadást tartott Benedek András „Transforming Turn in VET: Opening up and Strengthening the Image” címmel. Szekcióelőadást tartott Molnár György és Szűcs Zoltán „Crowdsourcing Projects As Part Of Non-formal Education”, valamint kifejezetten a projektünk eredményeit ismertette Sik Dávid „Introduction and Implementation of a Multi-leveled E-learning Environment based on the Open Content Development Model Principles” című előadásában. A konferencia keretében tartott IGIP/IELA díjátadón Benedek András professzor a mérnökpedagógia terén végzett kiemelkedő munkásságáért az IGIP legmagasabb elismeréseként „Nikola Tesla Lánc” díjat kapott.

2017. szeptember 11.

Megtartottuk  5. pedagógus továbbképzésünket a Budapesti Műszaki SZC Bolyai János Műszaki Szakgimnáziumában. A képzést Dr. Benedek András, Dr. Molnár György , Horváth Cz. János és Biró Kinga tartották.

2017. augusztus 21.

A Kutatócsoport megtartotta immár negyedik pedagógus továbbképzését a budapesti Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnáziumban. A képzést ezúttal Dr. Benedek András és Horváth Cz. János tartották. A következő továbbképzés ismét Budapesten lesz.

2017. július 20-22.

Dr. Molnár György főigazgató, a 11th Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2017 konferenciasorozaton belül az ICT, Society, and Human Beings 2017 vett részt Lisszabonban a Dr. Benedek Andrással társszerzésben írt From learning outcomes to the open content development (ocd) in ict environment című előadásával.

2017. július 3-5.

Dr. Benedek András kutatócsoport-vezető és Horváth Cz. János kollégánk a barcelonai EDULEARN17 nemzetközi konferencián jártak. Előadásukkal, melynek címe: SYSBOOK IN TEACHING OF SYSTEMS, a Open Educational Resources szekcióban szerepeltek.  Bővebb információ az eseményről itt olvasható.

2017. május 15.

A Kutatócsoport megtartotta harmadik pedagógus továbbképzését Kecskeméten, a Kecskeméti SZC Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziumában. Köszönjük  Dobozy Gyöngyinek a képzés szervezését és a színvonalas előadást.

2017. május 11.

A sikeres pilotprogram után immár a második pedagógus továbbképzésünket tartottuk meg, ezúttal az Érdi SZC Kós Károly Szakképző Iskolájában. A képzést ezúttal Dr. Benedek András és Horváth Cz. János tartották, a szervezést Biró Kinga segítette. A következő továbbképzés ismét vidéki helyszínen, Kecskeméten lesz.

       

2017. március 27.

A Kutatócsoport megtartotta az első továbbképzését Budapesten. A pilotprogram fő célkitűzése a projekt bemutatása, a háttértámogató rendszerek ismertetése és az érdeklődő pedagóguskollégák tájékoztatása volt. Köszönjük Nagy Endre Lászlónak és a BGSZC Öveges József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának a helyszín biztosítását és a szervezést.

    

2017. március 6-8.

Dr. Benedek András kutatócsoport-vezető és Dr. Molnár György főigazgató a Valenciában megrendezett INTED2017 konferencián Open Content Development in ICT Environment címen tartottak előadást a projektről. Az eseményről bővebben: itt.

 

2017. január

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a projekthez két iskola is csatlakozott: az Érdi SzC Kós Károly Szakképző Iskolája képviseletében Biró Kinga tanárnőt, a Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakgimnázium, Gimnázium és Általános Iskola képviseletében Kerényi Kata tanárnőt köszöntjük a Kutatócsoportban.

2016. december 15.

A BME adott otthont a „Tradíció és nyitottság a szakképzés megújításában” című konferenciának, amelyet 2016. december 15-én tartottunk. A délelőtti program levezető elnöke Németh József címzetes egyetemi tanár volt, aki a BME Tanárképző Központjának a tagja. A szendvicsebédig előadást tartottak Dr. Benedek András kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár, Dr. Takács János egyetemi tanár, Dr. Sallai Gyula Professor Emeritus, Dr. Molnár György főigazgató, tanszékvezető, Horváth Cz. János egyetemi tanársegéd és Pap Dalma doktorandusz, kutatócsoport titkár, gyakorlópedagógus („Budapest” Baptista Szakgimnázium, Gimnázium és Sportiskola).

A délutáni program is a terveknek megfelelően alakult, így a közönség meghallgathatta Vidékiné Dr. Reményi Judit tanszékvezető-helyettes előadását, amelyet korreferátumok követtek Danyi Vilmos BMSZC szakmai főigazgatóhelyettes, Vendégh Zsolt BVHSZC referens, Vígh Sándor műszaki igazgatóhelyettes (Puskás Tivadar Távközlési Technikum), Kaló Ferenc műszaki igazgatóhelyettes (Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnázium) és Biró Kinga fizika-kémia szakos gyakorlópedagógus (Érdi SzC Kós Károly Szakképző Iskolája) előadásában.

Az esemény meghívója a  konferenciák részben található, képek a képgalériában tekinthetők meg, a nevekre kattintva pedig megnyílnak a prezentációk.

kepkivagas img_8910-800x533

2016. november 29.

A Magyar Pedagógiai Társaság megalakulásának 125. évében számos rendezvényt szervezett, amelynek záróakkordjaként tartották meg a Pedagógia új dimenziói című évadzáró konferenciát 2016. november 29-én a BME főépületének Dísztermében. A rendezvény fővédnöke Sólyom László, Magyarország korábbi köztársasági elnöke volt. A rendezvényen előadást tartott Nyíri Kristóf Konzervatív pedagógia a 21. században – Ismeretmegőrzés, hálózott tudás, képi gondolkodás címen. A rendezvény részét képezték szekcióbeszélgetések, amelyek közül A digitális környezet, mint a tanulás elsődleges közege című beszélgetést Benedek András professzor vezette. A résztvevőket tájékoztatta az OCD modell várható eredményeiről, illetve felhívta a figyelmet a változó világban fellépő paradigmaváltások észlelésének fontosságára. Egyik beszélgetőpartnere a témában Molnár György, BME Műszaki Pedagógia Tanszék vezetője, főigazgató, a Kutatócsoport tagja volt.

ba215390989_889165767887150_2792398321281371473_n

2016. november 17.

A Kutatócsoportunk egyik tagja, Pap Dalma 2016. november 17-én a Miskolci Tudományegyetem Szakmai Napok keretében az egyetem oktatóinak tartott előadást Hogyan tanítsuk a Z generációt? címmel, ahol lehetséges opcióként bemutatta az OCD modell nyújtotta lehetőségeket, illetve beszélt a Sysbookról is.

2016. november 14-18.

Benedek András professzor részt vett az európai felsőoktatási vezetők 2016. november 14-18. között a Katalán Távoktatási Egyetemen szervezett I. LEADERSHIP SCHOOL találkozóján Barcelonában. Előadásában – Overcoming academic resistance to ICT-based teaching – az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztési Kutatócsoport tevékenységét megalapozó műegyetemi távoktatási és e-learning fejlesztésekről számolt be. Bővebb leírás angolul itt érhető el.

123

2016. november 11-12.

A BME-n 2016. november 11-12. között tartották a Visual Learning Lab konferencia következő állomását. A rendezvényen felszólalt a Kutatócsoport vezetője, Benedek András professzor is, aki bemutatta a nyitott tananyag-fejlesztés szükségességét, lehetőségeit, illetve hangsúlyozta – a konferencia tematikájának, a Virtual Visual Veridical eszmének megfelelően – a képiség elsődleges fontosságát. Az elhangzott beszédek, konferenciaanyagok megjelentek a BME által kiadott kötetben.

ba