Új módszertant a szakképzésben!

A nyitott tananyagfejlesztés új kutatási eredményei

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódó konferencia az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport szervezésében
Budapest, 2018. november 26-án 14 órai kezdettel
a BME Q épületében A139-es Biszterszky teremben
(Budapest, Magyar tudósok krt. 2.)

Az MTA által 2016-ban meghirdetett szakmódszertani pályázatban az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport a magyar szakképzés sajátosságainak megfelelően iskolai komplex tárgyak esetében vállalkozott a módszertani képzés fejlesztésére. A kutatás során a kutatócsoport által szervezett konferencia előkészítésével és eredményeinek összegzésével vállaltuk az adott tárgyban a kutatás megvalósítását, az eredmények fejlesztési környezetben történő kipróbálását és a szakmódszertan iskolai alkalmazását, hatásának, eredményeinek elemzését. Módszertani kutatásunk, a nemzetközi tendenciák tanulságait mérlegelve, a hazai sajátos keretek között, kapcsolódva a BME Tanárképző Központ szakmai tevékenységéhez a konferencia a szakmai tanárok tanórai munkájának differenciált irányításának, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazásának új eredményei bemutatására irányul. A konferencia kérdésként is megfogalmazott címe a szakképzésben különösen igényelt tantervfejlesztési paradigmaváltáshoz, s általánosabban az aktív és kollaboratív fejlesztési attitűd fontosságának felismeréséhez, az adott projekt szakmódszertani eredményeinek bemutatásához és szakmai fórumokon történő elterjesztéséhez járul hozzá.

Kérjük, hogy részvételi szándékát a következő e-mail címen jelezze felénk: ocd@eik.bme.hu

Program

Köszöntő
Benedek András MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport
Megújuló szakképzés – innovatív módszertan – OCD fejlesztés
Molnár György BME TK főigazgató
Mi lehet a felhőben a 21. században? – Nyitott tananyagfejlesztési és tartalom megosztási együttműködő módszertani lehetőségek a felhőalapú szolgáltatások támogatásával
Szűts Zoltán BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék
Multimédia, interaktivitás, élményszerűség és flow a nyitott tananyag világában
Zarka Dénes BME Mérnöktovábbképző Intézet, igazgató
Mikrotanusítványok és útlevelek a felsőoktatásban és szakképzésben
Horváth Cz. János MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport
Első tapasztalatok a HUNGLE rendszer használati eseteiről
Bars Ruth MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport
Nyitott tananyagfejlesztés a Rendszerek és Szabályozásuk témakörben
Dobozy Gyöngyi Kada Elek Szakgimnázium (Kecskemét)
A tanár-diák kooperáció a nyitott tartalomfejlesztésben az iskolarendszerű szakképzés közgazdaság ágazat területén
Orosz Betty META Don Bosco Szakgimnázium
Az elektronikus tananyagfejlesztés tanulói attitűdöt befolyásoló hatása empirikus vizsgálatok tükrében
Sik Dávid MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport
Mobilalkalmazás fejlesztési technológiák

Konzultáció, szakmai beszélgetés az előadásokban felvetett javaslatokról
Fogadás a tanszéki nyitott tárgyalóban


A négy éves időtartamú kutatás eredményeként egy olyan új szakmódszertani tananyag-fejlesztési modell kialakítása és gyakorlati bevezetése valósítható meg, melyben nyitott – aktív tanári közreműködéssel – rendszerű, hallgatói/tanári aktivitások keretében formálódó (OCD) nyitott tananyag-fejlesztés és eljárások gyakorlati alkalmazása a cél. A komplex tárgyi jellegre tekintettel a szakképzés jelentős spektrumában – gépészet-informatika-villamos és közgazdaság szakterület – az új típusú elektronikus tananyagok kidolgozására és kipróbálására, az eredményesség ellenőrzésére és a kutatási eredmények értékelő összegzésére kerül sor a középfokú szakképzés tantárgyai vonatkozásában.

A kutatás-fejlesztés során kiemelt feladat a szakképzési partnerintézmények és tanáraik alkotótársi részvételének megteremtése a projekt első fázisában (2016-2018) a megjelölt és a szakmai együttműködésre vállalkozó négy szakképző intézményben. A szakmódszertani fejlesztési folyamat első, kipróbálást jelentő fázisát követően előkészítjük a szakmódszertani fejlesztési modell kiterjesztésének megkezdését a futamidő második felében a szakirányú közoktatási intézmények szélesebb körében, létrehozva egy 10-12 iskolából álló szakmódszertani innovatív hálózatot, melyben a tanár-tanulói interaktív nyitott tananyagfejlesztés lehetőségeit a gyakorlatban is elemezzük és hatásait kiértékeljük. E folyamatban szerzett tapasztalatok alapján teszünk ajánlásokat a szélesebb körű szakiskolai/szakgimnáziumi kipróbálásra és építjük be a kísérletek tanulságait a szakmai tanárképzésbe.

Az MTA honlapján a bemutatkozás itt érhető el.