Események

Mivel a szűkebb kutatócsoport részben különböző diszciplínák akadémiai képviselői, illetve a szakmai pedagógusképzésben és a szakképzés iskolai gyakorlatában tevékenykedő gyakorló módszertani szakemberek – ezért munkamódszerként félévente (március, október) egy-egy egész napos 15-20 fős szakmai műhelyt, illetve szakmai nyilvánosságot és disszeminációs lehetőséget biztosító konferenciákat tervezünk. Ezek előkészítése, a kutatói tevékenység első eredményeinek bemutatása szempontjából olyan munkaforma, amely az intenzív együttműködést és a konstruktív vitát a kutatásban résztvevők teljes köre számára lehetővé teszi. Ezeket a műhely-találkozókat az előkészítés és a kialakított tervek, programok vonatkozásában lényeges dokumentációs fázisnak is tekintjük, amely a közös munka számára fontos bemeneti impulzusokat adhat.

A konkrét eredmények szakmai közvélemény számára történő bemutatására évente egy jelentős szakmai konferenciát, 2018-ban egy nemzetközi műhelykonferenciát is tervezünk Budapesten, a BME-n. Ezek a módszertani kutatással kapcsolatos igények differenciáltabb – nemzetközi összehasonlító elemzésre is alkalmas – feltárására és rendszerezésére irányulna, s egy szélesebb potenciális szakértői kör számára tenné lehetővé a kutatási eredmények és a gyakorlati igények összevetését. A hazai konferenciáinkra döntő módon az iskolai szakoktatás módszertani kérdéseivel hivatásszerűen foglalkozó pedagógusokat hívunk.