Előadások

 1. Molnár György (2017): Digitális és virtuális életformák az információs társadalomban különös tekintettel az IKT-alapú tanulási környezetre és tanulási folyamatra, In: Karlovitz János Tibor (szerk.) V. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Štúrovo, Szlovákia, 2017.01.15-2017.01.16. Komárom: International Research Institute, 2017. pp. 63-64. (ISBN:978-80-89691-39-5) 
 2. András Benedek, György Molnár (2017): Open content development in ICT environment. In: L Gómez Chova, A López Martínez, I Candel Torres (szerk.) INTED2017 Proceedings: 11th International Technology, Education and Development Conference.Valencia, Spanyolország, 2017.03.06-2017.03.08. International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2017. pp. 1883-1891. (ISBN:978-84-617-8491-2) 
 3. András Benedek, György Molnár (2017): From learning outcomes to the open content development (OCD) in ict environment. In: Piet Kommers (szerk.) Multi conference on computer science and information systems 2017: proceedings of the international conference ICT, society and human beings, 275 p., Lisboa, Portugália, 2017.07.20-2017.07.22. Lisszabon: IADIS Press. pp. 192-196. (ISBN:978-989-8533-67-8) 
 4. Benedek András, Horváth Cz János (2017): SYSBOOK IN TEACHING OF SYSTEMS. In: L Gómez Chova, A López Martínez, I Candel Torres (szerk.)EDULEARN17 Proceedings: 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. Konferencia helye, ideje: Barcelona, Spanyolország, 2017.07.03-2017.07.05. Barcelona: International Academy of Technology, Education and Development (IATED), 2017. pp. 8970-8977.(ISBN:978-84-697-3777-4) 
 5. András Benedek, János Cz Horváth (2016): Case Studies in Teaching Systems Thinking. In: Mikuláš Huba, Anthony Rossiter (szerk.)Preprints of the 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education. Pozsony: IFAC, Prague, 2016. pp. 286-290. 
 6. Dr. Molnár György (2016): Elektronikus tanulástámogatási módszerek és lehetőségek a szakképzésben. In: Németh Balázs (szerk.) Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia – 12th National and International Lifelong Learning Conference. 38 p. Budapest, Magyarország, 2016.04.21-2016.04.22. MELLearN Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület, pp. 8-9. 
 7. Molnár György, Pap Dalma (2017): Generációk tanulása a digitális korban – újgenerációs módszertani megközelítések és okoseszközök alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában. In: HERA (szerk.) Innováció, kutatás, pedagógusok. HuCER 2017. Budapest, Magyarország, 2017.05.25-2017.05.26. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete; Hungarian Educational Research Association (HERA), 2017. pp. 146-147. (ISBN:978-615-5657-02-3) 
 8. Nyíri Kristóf (2016): A Magyar Pedagógiai Társaság és a BME Tanárképző Központ által az MPT 125 éves fennállása alkalmából rendezett konferencia (Budapest, 2016. nov. 29.) “Konzervatív pedagógia a 21. században: Ismeretmegőrzés, hálózott tudás, képi gondolkodás”
 9. Nyíri Kristóf (2017): Gondolkodásmódok: Képelméletek és nyelvelméletek –– az MTA I. és II. Osztálya által rendezett kerekasztal beszélgetés (Budapest, 2017. máj. 5.)”Képi kogníció”  
 10. Biró Kinga (2017): Augmentált tanulási környezetek bevezetésének módszertani és technikai lehetőségei, HERA (szerk.) Budapest, 2017.05.25-2017.05.26. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete; Hungarian Educational Research Association (HERA), 2017. 22 p. (Innováció, kutatás, pedagógusok HuCER 2017. 251 p. (ISBN:978-615-5657-02-3) 
 11. Biró Kinga (2017): A természettudományok oktatásának jelenlegi helyzete – megoldási javaslatok a köznevelésben – szakképzésben, Budapest, Magyarország, 2017.04.21-2017.04.22. MELLearN Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület, 2017. 67 p. Csuka Dalma Ilona (szerk.) (Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia – 12th National and International Lifelong Learning Conference.
 12. Molnár György (2016): Digital and Virtual Forms of Life in Information Society trapped in Visuality and New Media Systems: Their Effect on Teaching and Learning Proces. Budapest, Magyarország, 2016.11.11- 2016.11.12. BME GTK 1 p., VISUAL LEARNING: Virtual- Visual- Veridical 7th Visual Learning Conference