Várható eredmények

A 2017 szeptemberben kezdődő újabb egy évre szóló tervünkben, az előző időszak tapasztalataira építve a szakmai műhelyeket (5-8.) két-három havonta ütemezzük. Ezeken a gyakorló pedagógusok bevonásával szervezett tanácskozásokon az eredeti terveink szerint a partnerintézményekben folyó fejlesztési eredmények megvitatása, kísérleti próbák kielemzése és a tágabb keretekben történő gyakorlati képzések előkészítése, valamint a komplex tananyagegységek szélesebb körű szakképzési közoktatási intézményekben történő alkalmazásának előkészítése, megvitatása, kísérleti próbák, gyakorlati képzések megkezdése képezik a tematikus fókuszokat. Célszerű tovább működtetni a fejlesztendő tananyagegységek (mikrotartalmak) címkézésének, adatbázisba szervezésének kérdéseivel és a pedagógus továbbképzés már megindult folyamatának elemzésével foglalkozó kettő munkacsoportot, azok összetételét a hálózat növekedésével szinkronban bővítve. Terveink szerint 2017 októberében megszervezzük a második szakmai konferenciánkat, mely vállalkozik a kutatás első, a szélesebb körű iskolai alkalmazást előkészítő szakasza eredményeinek összegzésére. Kutatási programunk kiemelkedő eseménye a 2018 áprilisában megrendezésre kerülő, s mintegy száz előadást keretbe foglaló Visual Learning: COMMUNICATION – CULTURE – CONSCIOUSNESS nemzetközi konferencia (VII.Visual Learning Conference), mely a kutatócsoport tagjai által vállalt és elfogadott négy előadással kiemelkedő lehetőséget jelent a kutatási eredményeink ismertetésére és megvitatására.

A kutatócsoport a következő évben alkalmassá kívánja tenni a projekt holnaplapját a kooperatív online fejlesztések során kifejlesztett mikrotartalmak feltöltésére, ezzel előkészítve a szélesebb iskolai alkalmazást. Ezzel szinkronban megkezdjük a nyitott tananyag-fejlesztésbe bekapcsolódó tanulók induló szintjének felmérését és az IKT kompetenciákra vonatkozóan. További és az eredmények elterjesztése szempontjából kiemelt módszertani feladat a nyitott tananyagtartalmának mobil applikációval történő elérését és feldolgozását lehetővé tenni. Tervezzük a partneriskola hálózat további intézményekkel történő bővítését, a már megkezdett pedagógus továbbképzések szélesebb körben történő kiterjesztését, mely országos szinten is megnyithatja a lehetőséget a fejlesztési eredmények bevezetése előtt.

Kutatási eredményeink publikálása szempontjából a már említett konferenciákon túl, nyolc elfogadott előadással (két szimpózium) veszünk rész az Országos Neveléstudományi Konferencián ez év novemberében, s tervezzük két-három jelentősebb nemzetközi konferencián is a kutatócsoport részvételét. Folytatjuk Közlemények sorozatunkat, lehetőséget adva a kutatócsoport tagjainak eredményeik elsődleges és gyors bemutatására. E sorozatban előkészületben van Molnár György  „Eredmények és lehetőségek a digitális kor pedagógiájában avagy kételyek és jó gyakorlatok az innovatív és holisztikus szemléletű pedagógiai módszerek útján” című átfogó tanulmányának megjelentetése.